Kuno Kjaerbye Komponist

PORTRÆT AF  KUNO KJÆRBYE SOM MUSIKPÆDAGOG

Siden sin tidligste ungdom har Kuno undervist i violin og ensemblespil, været dirigent for strygerorkestre, undervist i komponistion og musikteori, og skabt multimediekoncerter sammen med børn, unge og voksne. Særligt har han udviklet metoder til at facilitere børn og unges egne, skabende processer.

I 2016 er Kuno sammen med digter og sangskriver Stine C. Rejnholdt Huskunstner i Hjørring og Aalborg, hvor de sammen med 250 folkeskole- og musikskoleelever vil skabe værket OMFAVN ORDET. Her vil de gennem billede, ord, musik og bevægelse føre eleverne gennem en proces, hvor de går fra at være perciperende til selv at være skabende. Projektet opføres på Nordkraft i Aalborg i november 2016.

Siden 2012 har Kunos Kompositions- og musikteorihold på Hvidovre Musikskole været base for elevskabte forestillinger og multimedieværker med musik, dans og billedværker. Dette har invtil videre ført til to store, selvstændige projekter:

Vertrauen: Multimedieværk af Hvidovre Musikskoles Visuel Kunst-klasse samt teori- og kompositionshold. Værket er skabt som kommentarer til Vivaldi og et barokbillede. De to hold var i foråret 2015 på koncert-tour sammen med Hvidovre Musikskoles ensemble, hvor værkerne blev opført på Lübeck og Grevesmühlen musikskoler.

Winaqirem: I samarbjde med Teater Vestvolden uropførte Hvidovre Musikskoles Ensemble for Ny Scenekunst forestillingen Winaqirem om jordens og menneskets skabelse og mayakulturens religiøse fortælling om menneskets vej fra slave til frit menneske.

I grænselandet mellem sprog, lyd og musik har Kuno gennemført flere projekter :

I efteråret 2014 opførtes M.I.S.(Musikken I Sproget) -værket REGN i et samarbejde på tværs af Øresund mellem Christianhavns Gymnasium, Malmö Borgarskola og Københavns Sprogcenter. Projektet blev støttet af Öresundskomitéen. Det tekstlige forlæg var den danske digter Søren Ulrich Thomsens digt REGN samt et musikalsk forlæg fra Kuno. Her havde nogle elever dansk som fremmedsprog, andre havde dansk som søstermål, mens eleverne fra Christianshavn havde dansk som modersmål, og værket blev en undersøgelse af de forskellige fornemmelser for dansk, med kommentarer fra de deltagendes andre modersmål. Se mere her: http://kunokjaerbye.dk/projekter/musikken-i-sproget/

I 2015 har Kuno også arbejdet med inklusion i folkeskolen sammen med braschist Anette Slaatto. Det musikalske dramaprojekt Jack og Bønnestagen foregik på Avedøre Skole i Hvidovre, se her: https://www.youtube.com/watch?v=M4p-4s1Ptmc&feature=youtu.be

Kuno har været ansat på en række sjællandske musikskoler, siden 1998 på Hvidovre Musikskole. Her har han ud over sin undervisning været producent for og leder af orkesterrejser i Europa for Vestegnens symfoniske samarbejder. Ligeledes har han arrangeret orkesterture for strygeorkester hvert år siden 1999. Kuno husker som noget af det sjoveste, da han tog sine yngre strygere med til Irland, hvor de spillede irsk folkemusik på skoler og lokale pubs.

Uden for Vestegnssamarbejdet har Kuno initieret samarbejder med musikskoler og skolekor i en række danske byer, her nævnes Hjørring, Kalundborg, Holbæk, Ringkøbing, Esbjerg, Fanø, Bornholm, Roskilde, Kolding, Tårnby, Slagelse, København og Hvidovre.

Om sit musikpædagogiske virke siger Kuno:

Først og fremmest vil jeg gerne give børnene og den unge muligheden for at gøre et kvalificeret til- eller fravalg. God undervisning for mig handler ikke om, at jeg giver en belæring eller opsummering af, hvad eleven skal gøre eller oparbejde, men snarere at vi sammen igangsætter en værkstedssituation, hvor vi øver og spiller og dyrker kunsten at lytte til sig selv og hinanden. Hvis man kan fatte omfanget af dét lykkelige øjeblik, så har man også en oplevelse at gå hjem med for at øve sig. Og hermed kvalificerer eleven sig selv til at bestemme omfanget af sin musikalske udfoldelse. Og det gør man bedst i et fællesrum, så jeg arbejder meget med sammenspil fra eleverne er helt små.

Når jeg spiller, lægger historier sig umærkeligt ind i musikken, som en kat, der læner sig op ad ens ben en vindrig vinterdag. Så i mit arbejde med børn – og for den sags skyld også voksne, opstår der altid en fortællende vinkel i vores fælles musikalske skaben. Jeg forsøger altid at synliggøre de tusinde lag af historie som er i musikken og i sidste ende i dem selv. Eleven skal have en vision, og jeg skal give en inspiration.

Stine Rejnholdt

 

VIOLINISTEN

KOMPONISTEN