Kuno Kjaerbye Komponist

M.I.S.

(Download dette opslag som pdf)

Regn – musikken i sproget Regn, Søvn, Blå, Lys Hånd

Regn – musikken i sproget En Slängkyss Global Prosodi

Projektet M.I.S. undersøger Musikken I Sproget og sproget i musikken. Formålet med projektet er først og fremmest at åbne for nye veje til at anskue ord og sprog på. Vi finder både poetiske, litterære og musikalske nøgler til at forstå og indarbejde sproget. Ord har i traditionel forstand en betydning. Men de kan også blot anskues som klang, som lyd, og M.I.S. er et kunstnerisk forskningsprojekt i denne disciplin: at træde om bag ethvert ord, lytte til dets klanglige essens, fralægge det betydning, bruge det som musikalsk afsæt for lydkunst.

M.I.S. er skabt i et samarbejde mellem Camilla Kirchhoff, Erik Jakobsson og komponist Kuno Kjærbye, og har været gennemført som to forløb med studerende på Københavns Sprogcenter i 2012. Eleverne på sprogcentret er alle voksne elever med dansk som andetsprog, og for dem kan arbejdet med musikken i sproget, sprogets tonesprog, om man vil, give en ny læringsvinkel på det danske sprog.

Sprogskolens elever brugte sammen med tre professionelle musikere musikkens sprog og stemmens klanglige muligheder i en undersøgelse af det danske sprog, som de var ved at lære (eleverne var danskelever på grundniveau). Dette projekt har været en stor succes, og de voksne sprogelever har fundet nye værktøjer at gå til det nye, ukendte sprog med.

Kuno Kjærbye har til projektet skrevet flere værker, som dog først finder sin endelige form i mødet med aktøren, der skal fremføre det. Eleverne får på denne måde mulighed for, måske for første gang i deres liv, at indgå i en kreativ skabelsesproces, hvor deres udsagn og forslag skrives ind i værket – bliver en del af værket for senere at blive opført.

P1020143IMG_1283
IMG_1286IMG_1300

Koncertprojektet REGN

I efteråret 2014 opførtes M.I.S.-værket REGN i et samarbejde på tværs af Øresund mellem Christianhavns Gymnasium, Malmö Borgarskola og Københavns Sprogcenter. Projektet blev støttet af
Öresundskomitéen. Det tekstlige forlæg var den danske digter Søren Ulrich Thomsens digt REGN. Her havde nogle medvirkende dansk som fremmedsprog, andre havde dansk som søstermål, mens eleverne fra Christianshavn havde dansk som modersmål, og værket blev en undersøgelse af de forskellige fornemmelser for dansk, med kommentarer fra de deltagendes andre modersmål.

Medvirkende:
Kuno Kjærbye
Camilla Kirchhoff
Erik Jakobsson
Kursister fra Københavns Sprogcenter
Elever fra Christianshavns Gymnasium og Malmö Borgarskola

IMG_1268
P1020205_v2

Download plakat Download plakat (pdf)

program_side_1
program_side_2

Efter REGN

Her følger udsagn og evalueringer efter koncertprojektet REGN:

”Til den første fælles prøve på Christianshavn, hvor såvel de svenske elever, kursister fra Københavns Sprogcenter som vores egen 1.n var samlet, blev de unge i det indledende gruppearbejde blandet på tværs af nationaliteter, og her skabte de forskellige musikalske og tekstlige udtryk, som også blev integreret i det samlede værk fra gang til gang. Her oplevede eleverne, at deres ideer blev taget alvorligt og indgik i det færdige partitur.
Den musikalske instruktion og ledelse ved komponisten Kuno Kjærbye og dirigenten Erik Jacobsen i forbindelse med indstuderingen af værket REGN har været særdeles kompetent og inspirerende, idet det lykkedes de to at få åbnet deltagernes sanser for noget umiddelbart avanceret, ja, nærmest avantgardistisk musik.”

Marie Brask og Anne Kirsten Brok-Kristensen (hhv. dansk- og musiklærere på Christianshavns Gymnasium)

”Eleverne gav udtryk for, at de var meget glade for den kreative proces og for at skulle skrive tekster sammen med andre, at de både oplevede at bidrage individuelt og at være en del af en kollektiv skabelsesproces. Endelig har de også bemærket, at det betød meget for dem, at de oplevede selve koncerten som et vellykket resultat – takket være de professionelle musikere.
Det at optræde foran publikum var en overvindelse for langt de fleste af eleverne, en overvindelse som de efterfølgende var stolte over.”

Kamilla Löfström, dansklærer på Malmö Borgarskola

”At møde gymnasieelever fra Dk og Sverige var en stor oplevelse, som vi ellers aldrig ville have fået. ”
”Det var interessant at opleve eleverne og se hvordan de forholdt sig til lærerne og til hinanden.”
”Det har givet selvtillid at deltage og gennemføre forløbet og koncerten.”
”Forløbet kunne have været forlænget – det ville have givet mere tid til at lære de andre bedre at kende og til at få støtte kendskab til danske sange og lyrik.”

Referat af samtale med eleverne på Københavns Sprogcenter

”De deltagende elever og kursister præsenterede sammen med musikerne et flot og unikt produkt, både betragtet som værk og som koncert, hvor vi fik meget positiv respons fra publikum… Forløbet var af høj kvalitet, hvor ikke mindst kursisterne imponerede ved deres klare respons og sproglige og musikalske kreativitet.”

Camilla Kirchhoff, underviser på Københavns Sprogcenter og cellist i M.I.S.

”Kursisterne der deltog, var alle meget positive over projektet, og jeg synes, at jeg kan mærke, at det har haft en positiv indflydelse på deres sammenhold, selvtillid – og dansklæring. De sagde alle, at de til enhver tid ville melde sig igen til et tilsvarende projekt”

Knud Gram Ølgaard, lærer ved Københavns Sprogcenter

Her ses partituret, både som det forlæg, som eleverne fik udleveret, og det endelige materiale, der kom til at ligge til grund for koncerterne.

Regn – partitur 1 – forlæg (download pdf)
Regn – partitur 2 – endelig udgave (download pdf)

Kuno Kjærbye, komponist og violinist, f. 1959
Uddannet violinist fra Det Kgl. Danske Musikkonservatorium med debut fra solistklassen 1985;
et års studier på New England Conservatory, Boston, USA 1982-83.
Har komponeret musik for symfonisk besætning, sinfonietta, kammermusik, vokalmusik (kor, sang mm), musikdramatik, interaktive børnemusikværker. Har i forskellige projekter sammen med unge skabt multimediale installationsværker med dans, billed, ny musik og digt.
Er herudover en alsidig kammermusiker, bl.a. duo m. pianisten Kirsten Beyer-Karlshøj og i crossover-ensemblet Music for the Mysteries. Leder af Letmark Kvartetten (DK/Letland), der har bestilt og uropført mange værker i forbindelse med billedkoncerter i DK og Baltikum.
Af kompositorisk arbejde kan nævnes, at Kuno i 2006 satte musik til Henrik Ibsens “Fruen fra Havet” i norsk-mexicansk co-production i Mexico City. I 2008/09 musik til billedkoncert bestilt af Vikingskibsmuseet om skibet Havhingstens færd over Nordsøen til Dublin, som udkom på DVD i dec 2010. Huskunstner i Hjørring Kommune 2011-12.

Erik Jakobsson dirigent, pianist violinist f. 1962
Uddannet violinist fra Det Jyske Musikkonservatorium og bl.a. været violinist i Radiosymfoniorkestret og Det Kongelige Kapel.
Dirigentstudier hos Jorma Panula og Giancarlo Andretta på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, med debut 2009 med Odense Symfoniorkester. Har dirigeret Sjællands Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester, Randers Kammerorkester, Helsingborgs Symfoniorkester m.fl. og ensemblerne Athelas og Figura.
Siden 2008 dirigent for den internationale sommeropera ”Opera på Skäret” i Sverige; i 2011 dirigent for ”Opera i Midten”s opsætning af La Boheme. Assisterende dirigent på Det Kongelige Teater, senest i Richard Strauss´ mastodontopera ”Die Frau ohne Schatten”. Fra 2012 dirigent for vokalensemblet Mpiri.
Erik har også altid været meget engageret i arbejdet med unge og amatørorkestre, bl.a. som
dirigent og instruktør på Vesterlunds Musikkursus for unge, Det danske Suzukiinstituts Kammerorkester, Albertslund- og Hvidovre Symfoniorkester og Lyngby-Tårbæk Symfoniorkester.

Camilla Kirchhoff f. 1962 er uddannet cellist fra Det Jyske Musikkonservatorium, 1988, og
cand.mag. i dansk fra Københavns Universitet, 2007

Hun har en lang karriere som orkester- og kammermusiker og arbejder som musikpædagog på Hvidovre Musikskole. Fra 2010 har hun desuden været ansat som underviser i dansk som andetsprog på Københavns Sprogcenter og fik sommeren 2014 en Master i andetsprogspædagogik. Masterprojektet, At synge sig til dansk, er en undersøgelse af hvordan en musisk tilgang påvirker sprogtilegnelsen, og hvordan musikalske redskaber kan bruges i sprogundervisningen.

Camillla Kirchhoff om Musikken I Sproget : M.I.S. (download pdf)

Projektet var et samarbejde mellem Christianshavns Gymnasium, Københavns Sprogcenter og Malmö Borgarskola, støttet af Öresundskomitéen.